Giáo án dạy hè học vần lớp 1

Giáo án dạy hè học vần lớp 1 gồm các bài giảng về phần vần. Trong sách công nghệ giáo dục quyển 1. Giáo án được soạn theo từng tuần dựa theo phân phối chương trình sách giáo khoa. Các...