Bản kiểm điểm Đảng viên

Tính tổng lũy thừa có cùng cơ số? Bài tập vận dụng

Kiến thức cơ bản về lũy thừa. Nội dung về lũy thừa các bạn được học ở chương trình Toán lớp 6. Đây là kiến thức mới và cũng là dạng bài tập khó nhằn. Vậy lũy thừa là gì?...
Câu nghi vấn là gì?

Violympic toán lớp 6 – Tổng hợp các câu hỏi thường gặp

Tổng hợp tài liệu hỗ trợ thi violympic Trong những năm gần đây các cuộc thi violympic trở nên phổ biến tại các lớp tiểu học, trung học. Nó là cuộc thi cho nhiều môn học gồm Toán, Văn, Anh,…Đây...
Nữ 1994 hợp với tuổi nào?

Đề thi học sinh giỏi toán 6 Hà Nội – Tổng hợp đề các Quận

Người bạn đắc lực cho những bạn học sinh giỏi Toán 6 Với những bạn có khả năng thi học sinh giỏi Toán 6 thì giai đoạn ôn tập là quan trọng. Nhiều phụ huynh, giáo viên muốn tìm những...

Em Thiên – Hs lớp 6 THCS Văn Yên – Hà Đông có hỏi bài toán 6

[Gia sư hỗ trợ giải Toán 6 ở Hà Đông] - Em Thiên – HS lớp 6 THCS Văn Yên – Hà Đông có hỏi bài toán 6: Đề bài: Chứng minh rằng các phân số sau là phân số...
hình lăng trụ

Tuyển tập đề thi HSG môn Toán lớp 6 – đề số 1

[Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6] Tuyển tập đề thi HSG môn Toán lớp 6 – Đề số 1. Bài 1: (2 điểm) 1) Chứng minh rằng nếu P và 2P + 1 là các số nguyên tố lớn...

TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA A KÍ HIỆU LÀ: S(A). CHỨNG MINH RẰNG: NẾU S(A) = S(2A) THÌ A ⋮ 9

[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 nâng cao] – Đề bài: Tổng các chữ số của a kí hiệu là: S(a). Chứng minh rằng: Nếu S(a) = S(2a) thì a ⋮ 9. Hướng dẫn giải: Vì S(a) và a có...

Tính số ước của số 3015000?

Hướng dẫn: Vận dụng công thức tính số ước trong bài phân tích một số ra các thừa số nguyên tố: Nếu một số M được phân tích ra các thừa số nguyên tố: M = xa . yb . zc… suy...

Tính giá trị biểu thức: A = 12 + 42 + 72 + … + 1002

[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6] – Chuyên đề về dãy số tự nhiên viết theo quy luật: Tính giá trị biểu thức: A = 12 + 42 + 72 + … + 1002 Dãy số tự nhiên viết theo quy luật...

Tính giá trị biểu thức A = 1.3 + 3.5 + 5.7 +…+ 97.99 + 99.101

Đề bài: Tính giá trị biểu thức A = 1.3 + 3.5 + 5.7 + …+ 97.99 + 99.101. Hướng dẫn giải: Trong chuyên đề Toán Số Học liên quan về dãy số tự nhiên viết theo quy luật dành cho các...

Tính biểu thức A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049

Tính biểu thức A = 2 + 5 + 9 … + 14 +...+ 4949 + 5049. [Bổ trợ kiến thức Toán 6] – Tính biểu thức A = 2 + 5 + 9 + 14 +…+ 4949 + 5049. Hướng...