website được xây dựng trên công nghệ tương đối an toàn, website không hề thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người sử dụng.

Độ tin cậy của chuyên trang này được đánh giá cao bởi các chuyên gia tin học hàng đầu Nam Định.

Tài liệu, nội dung và hình ảnh trên website này không hề vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.