Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập

Luyện thi môn địa lý. Chủ đề I: Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập. 1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội a) Bối cảnh –...

Nguồn lực vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên

Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên a.  Vị trí địa lí a. 1. Lãnh thổ Việt Nam phần đất liền có diện tích 331.212 km 2 với tọa độ địa lí trên đất liền là: : Cực B: 23o 23’ B...

Khái niệm nguồn lực và vai trò của chúng

Khái niệm Khái niệm nguồn lực nghe khá phổ biến và có vẻ bó hẹp. Nhưng nó thực sự rất rộng lớn. Vậy nguồn lực là gì? Nêu các nguồn lực chính để phát triển kinh tế Việt Nam. Dưới...

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT

Các bài viết liên quan: – Khái niệm nguồn lực – Dân cư và nguồn lao động – Vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên a. Đường lối phát triển kinh tế – xã hội – Việc đổi...

Dân cư và nguồn lao động

a. Việt Nam là một nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc – Theo số liệu thống kê, dân số nước ta là 84.156.000 người (2006). Về dân số, nước ta đứng hàng thứ ba ở khu vực...