hình lăng trụ

Hình lăng trụ

Những kiến thức liên quan đến hình lăng trụ Hình lăng trụ là hình mà các bạn được học trong chương trình Toán lớp 8. Phần hình học lớp 8, các bạn còn được học về hình tứ giác, hình...

Bài tập hình học lớp 7 nâng cao – bài 1

Bài tập hình học lớp 7 nâng cao – Bài 1. Bài 1: Cho tam giác đều ABC. Điểm M ở miền trong của tam giác sao cho MA = 1 cm, CM = 2 cm, BM là độ dài cạnh...