TRÌNH BÀY VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

Đề bài: Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Hiện nay, tổ chức nào trực tiếp bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam ? Hướng dẫn trả lời – ôn thi...

Trình bày một số điểm chủ yếu trong nội dung cương lĩnh đầu tiên của Đảng

Đề bài: Trình bày một số điểm chủ yếu trong nội dung Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (2/1930) Trả Lời Nói rõ cương lĩnh do NAQ khởi thảo, được trình bày ở HN thành lập Đảng từ 6/1 đến...

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào?

Đề bài: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi như thế nào? Trong những biến đổi đó biến đổi nào có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao? Trả Lời: Đông...
ký kết hiệp định Pari

Ký kết hiệp định Pari -1973 nguyên nhân và nghĩa

Câu hỏi: Những thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã tác động trực tiếp đến việc triệu tập Hội nghị và ký kết Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam? Thắng lợi lớn nhất trong...

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ  Luyện thi đại học Địa lý Việt Nam, gia sư địa lý tổng hợp kiến thức địa để các em ôn luyện. Chúc các em học tốt. 2.1. Đặc điểm hình thành và phát...

Hãy trình bày về nước Mĩ và nước Nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ hai

Từ những dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy trình bày về nước Mĩ và nước Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì sao Mĩ và Nhật Bản vốn là kẻ thù của nhau trong Chiến tranh...

Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược đánh lâu dài?

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là một dấu ấn đặc sắc trong lịch sử dân tộc. Trong đó không thể không kể đến các phương thức tác chiến đa dạng. Trong quá trình đấu tranh, ta...

Vì sao nói: Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng”?

Câu 1.  Vì sao nói: Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng”? Trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất đất nước ta từ nửa sau thế kỷ XIX? Tuyển...
luyện chữ đẹp

VÌ SAO ĐẢNG CHỦ TRƯƠNG CUỘC TIẾN CÔNG ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954 PHẢI THEO PHƯƠNG CHÂM ĐÁNH CHẮC, NHƯNG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY NĂM 1975 PHẢI THEO PHƯƠNG CHÂM ĐÁNH NHANH?

Vì sao Đảng chủ trương Cuộc tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 phải theo phương châm đánh chắc, nhưng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 phải theo phương châm đánh nhanh? a) Cuộc tiến công...
luyện chữ đẹp

TRÌNH BÀY & NHẬN XÉT SỰ PHÂN CHIA KHU VỰC ĐÓNG QUÂN, KHU VỰC ẢNH HƯỞNG GIỮA LX & CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH & SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG-TÂY DIỄN RA Ở CHÂU Á TỪ SAU CTTG II ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 40 (XX)

Trình bày & nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa LX & các nước Đồng minh & sự đối đầu Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau CTTG II đến giữa những...