Các biện pháp tu từ

Chuyên đề số chính phương THCS

Tài liệu cho chuyên đề trọng tâm THCS Ngay từ năm lớp 6 học sinh được học chuyên đề số chính phương. Đây là chuyên đề quan trọng xuyên suốt trong chương trình Toán 7, Toán 8 và Toán 9....