tả bà của em

Tả bà của em

Dàn ý tả bà của em 1. Mở bài: Giới thiệu chung về bà. Tên gọi của bà. Tình cảm của em với bà. 2. Thân bài: a. Hình dáng bên ngoài: Nêu những đặc điểm bên ngoài để nhận...