tìm x lớp 5

Biểu cảm về cây tre

Bài văn mẫu 1      Trong “Cây tre Việt Nam” nhà văn Thép Mới đã viết: “Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh...