Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn – Bài văn kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn lớp 5 đạt điểm 9, 10

Bài văn mẫu 1 Tuổi thơ của em chứa biết bao những kỉ niệm đẹp. Những kỉ niệm đó được em xây dựng với nhiều người khác nhau. Nhưng có lẽ, kỉ niệm đẹp nhất và khó quên nhất đối...