Bài văn tả chiếc bút máy

Dàn ý tả chiếc bút máy 1. Mở bài Giới thiệu về chiếc bút máy. Vào đầu năm học mới em được mẹ tặng cho em một chiếc bút máy. Chiếc bút máy này đã cùng em đi học suốt...