Viết thư cho bạn nước ngoài – Bài văn viết thư cho bạn nước ngoài lớp 3 hay nhất

Bài văn mẫu 1 Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020 Jessica thân mến! Mình chắc chắn một điều là bạn không biết mình. Hôm qua mình đọc được bài viết trên mạng xã hội. Mình biết rằng bạn...