Nữ 1994 hợp với tuổi nào?

Cho p là tích của n số nguyên tố đầu tiên (n > 1). Chứng minh rằng p – 1 không phải là số chính phương

[Bồi dưỡng HSG Toán THCS khối 6,7,8,9] – Đề bài: Cho p là tích của n số nguyên tố đầu tiên (n > 1). Chứng minh rằng p – 1 không phải là số chính phương. Giải: Giả sử p –...

Tổng các chữ số của một số tự nhiên

Với mỗi số tự nhiên n, gọi S(n) là tổng các chữ số của n viết trong hệ thập phân. Tag: gia sư toán Một số tính chất của hàm S(n): 0 <= S(n) <= n, S(n) = n <=>...

Tính chất của các số nguyên tố

Các số nguyên tố dường như giữ một vị trí rất quan trọng trong thế giới của những con số. Mọi con số đều có thể được phân tích thành các thừa số nguyên tố và chỉ có một cách phân tích...

TÍNH CHẴN LẺ TRONG CÁC BÀI TOÁN CHIA HẾT

Ở bài viết này, các chuyên gia toán của trung tâm gia sư sẽ cùng các bạn bàn về cách sử dụng tính chẵn lẻ trong các bài toán chia hết. Sau đây là một số tín chất. Tổng hoặc hiệu của...
Chuyên đề: Bài tập nâng cao về dấu hiệu chia hết trong Toán lớp 8.

Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c

Hướng dẫn Giải phương trình nghiệm nguyên, phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c. Phương trình bậc nhất hai ẩn này có nghiệm khi và chỉ khi (a,b) | c Để giải phương trình dạng này ta...
Nữ 1994 hợp với tuổi nào?

Nghiệm bội của đa thức là gì?

Ở bài viết này, gia sư toán sẽ cùng các em nhắc lại một chút về khái niệm nghiệm bội của đa thức. Nghiệm bội của đa thức là gì? Từ kép theo nghĩa chỉ số lượng thì nó tương đương với số hai. Đối với phương...

Một số bài tập về đường tròn và hình vuông

Giải một số bài toán hình học liên quan đến vấn đề quan hệ giữa đường tròn và hình vuông. Bài 1: Cho hình vuông ABCD. Đường kính CD và đường tròn tâm A, bán kính AD cắt nhau tại ...

Ký hiệu s(n) là tổng các chữ số của n. Tìm giá trị nhỏ nhất của s(n) khi n chạy trên các bội của 2003

(Thi HSGQG 2004 bảng A). Ký hiệu S(n) là tổng các chữ số của n. Tìm giá trị nhỏ nhất của S(n) khi n chạy trên các bội của 2003. Giải Đặt p = 2003. p là số nguyên tố. Rõ...

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta đều có n^3 + 5n chia hết cho 6

Đề bài: Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta đều có n³ + 5n chia hết cho 6. (Trích đề thi vào lớp 10 chuyên, ĐHKHTN – ĐHQGHN năm 1996) Hướng dẫn giải: Ta có: n³ + 5n = n³ –...

Chứng minh rằng với mọi a thuộc số nguyên (a – 1).(a + 2) + 12 không là bội của 9

Đề bài: Chứng minh rằng với mọi a thuộc số Nguyên (a – 1).(a + 2) + 12 không là bội của 9. Hướng dẫn giải: Vì a ∈ Z nên suy ra, ta có các trường hợp sau: +) TH1:...