Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 11 hay và chọn lọc

Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 11 theo chương trình mới có đáp án. Chúng tôi cập nhật từ các dạng bài mới nhất dành cho các bạn học sinh.

Làm sao để học tốt dạng bài mệnh đề quan hệ lớp 11

Mệnh đề quan hệ là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong chương trình học tiếng anh lớp 11.

Để học tốt dạng bài tập này, các bạn học sinh cần nắm lý thuyết của các dạng mệnh đề quan hệ. Bao gồm what, which, who, whom, how, where, when, why, that.

Ngoài ra cần học tốt kiến thức về các loại giới từ, các dạng chuyển đổi của động từ ( cách thêm “ed”, to V, Ving, động từ bất quy tắc), cách nối câu…

Không chỉ học tốt phần lý thuyết,việc luyện bài tập thường xuyên rất quan trọng. Các bạn tập trung vào những câu đã sai, ghi lại và giải thích lỗi sai.

Bên cạnh đó việc học thêm các mẹo làm bài nhanh sẽ giúp các bạn làm chính xác trong các bài kiểm tra. Và tiết kiệm thời gian trong khi làm bài thi và các bài kiểm tra

Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 11 hay và chọn lọc

Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 11 hay và chọn lọc

Một số dạng bài tập cơ bản về mệnh đề quan hệ lớp 11

Theo chương trình mới trong sách giáo khoa lớp 11 thì dạng bài về mệnh đề quan hệ gồm hai dạng cơ bản sau. Chúng tôi đã cập nhật chi tiết trong file tài liệu có đáp án:

Bài tập điền từ vào chỗ trống: Đây là dạng bài tập cơ bản và dễ nhất trong chủ điểm ngữ pháp này.

Bài tập viết lại câu dùng mệnh đề quan hệ. Dạng bài tập này nâng cao hơn và cần người học phải học chắc và chăm chỉ làm bài tập.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Bùi Ngọc

 

 

 

Để lại Lời nhắn