Bài tập về will và be going to – Toàn bộ kiến thức thì tương lai

Những kiến thức cần nhớ thì tương lai đơn

Những bài tập về will và be going to là những bài tập rất thường được tìm kiếm. Đây là 2 cấu trúc chính trong thì tương lai, những thì quan trọng trong Tiếng Anh. Trước hết, chúng tôi sẽ nói đến thì tương lai đơn.

Thì tương lai đơn được sử dụng với động từ chính là “will”. Các động từ sau will là dạng nguyên thể. Dạng phủ định của will là “won’t” hoặc “will not”. Thì tương lai đơn được sử dụng với 3 công dụng chính:

  • Công dụng 1: Diễn tả một quyết định ngay tại thời điểm nói
  • Công dụng 2: Thì tương lai đơn còn được dùng để đặt yêu cầu, mệnh lệnh
  • Công dụng 3: Nó cũng được dùng để chỉ lời hứa hẹn

Đây là những kiến thức cơ bản về thì này. Học sinh có thể gặp trong rất nhiều dạng bài tập như viết lại câu, tìm lỗi sai, … những bài tập nằm trong đề thi học kì hoặc đề kiểm tra.

Những kiến thức cần nhớ thì tương lai gần

Đối với thì tương lai gần thì sử dụng cấu trúc của “be going to”. Tobe ở đây là is/are/am. Thì tương lai gần được sử dụng với mục đích sau:

  • Công dụng 1: Diễn tả những sự việc được dự định từ trước
  • Công dụng 2: Dự đoán những sự việc chắc chắn xảy ra trong tương lai
  • Công dụng 3: Diễn tả việc chắc chắn sẽ làm trong tương lai
Có thể bạn quan tâm:  Bảng động từ bất quy tắc lớp 7 – Kiến thức quan trọng

Dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn và tương lai gần là như nhau. Đó là những từ chỉ thời gian trong tương lai như tomorrow, next week, in + thời gian trong tương lai.

Ngoài bài tập về will và be going to, các bạn có thể tham khảo những kiến thức còn lại trong tài liệu của chúng tôi. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như bảng động từ bất quy tắc lớp 7 hoặc bài tập thì hiện tại đơn, …

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn