Đề thi hsg môn toán lớp 8 – đề số 1

Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 8 – Đề thi HSG môn Toán lớp 8 – Đề số 1.
de-so-1

Câu 2: Cho hai số dương x và y thoả mãn x + y = 1.

a) Tính giá trị của biểu thức M= x(x+34) + y(y+34) + 2xy + 65.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =(1 – 1/x²).(1 – 1/y²).

Câu 3: Đa thức P(x) bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1:

Giả sử P(1)= 0 ; P(3) = 0 ; P(5) = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức :

Q = P(-2) + 7P(6).

Câu 4: Tìm tất cả các số nguyên n thoả mãn:

(n+5)2 =[4(n-2)]3

Câu 5: Cho đoạn thẳng AB , gọi O là trung điểm của AB; vẽ về một phía của AB các tia Ax và By cùng vuông góc với AB . Lấy điểm C trên Ax, lấy điểm D trên By sao cho góc COD=900

a) Chứng minh ΔACO đồng dạng với ΔBOD.

b) Chứng minh CD = AC + BD

c) Kẻ OM vuông góc với CD tại M . Gọi N là giao điểm của AD với BC. Chứng minh MN // AC.

Có thể bạn cần:  Định lý talet nội dung căn bản và bài tập vận dụng

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.