Download bản mềm đơn xin nghỉ việc

Bản mềm đơn xin nghỉ việc gồm các mẫu đơn xin nghỉ trong các trường hợp: Nghỉ phép hè; nghỉ phép có thời hạn; nghỉ phép do việc riêng( nghỉ không lương). Được trình bày theo đúng thể thức văn bản của một lá đơn xin nghỉ việc.

Có nhiều trường hợp dẫn đến việc chúng ta phải tạm nghỉ làm. Viết một lá đơn như thế nào cho đúng, thuyết phục để nộp lên cấp trên là rất quan trọng. Chúng ta có thể về quê vì một việc gia đình đột xuất. Hoặc bạn đang mang thai đến kỳ sinh nở, cần một mẫu đơn để hoàn thành thủ tục xin nghỉ sinh. Xin phép nghỉ một thời gian để điều trị bệnh do không đảm bảo về sức khỏe; các mẫu đơn dưới đây sẽ hữu ích cho bạn:

 

   

 đơn xin nghỉ việc
đơn xin nghỉ việc
đơn xin nghỉ việc
Đơn xin nghỉ thai sản

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận