Đề thi học kì 1 Sinh 9

Đề thi học kì 1 Sinh 6 năm học 2020 – 2021 – Tổng hợp đề thi có đáp án

[wpdm_package id=22470 template="link-template-default.php"] Sưu tầm:
Đề thi học kì 1 Sinh 9

Đề thi học kì 1 Ngữ Văn 6 năm học 2020 – 2021 – Bộ đề thi đặc sắc

[wpdm_package id=22427 template="link-template-default.php"] Sưu tầm: 
Đề thi học kì 1 Sinh 9

Đề thi học kì 1 Vật Lý 6 năm học 2020 – 2021 – Tổng hợp đề thi chọn lọc

[wpdm_package id=22415 template="link-template-default.php"] Sưu tầm: 
Đề thi học kì 1 Toán 5

Đề thi học kì 1 Toán 6 năm học 2020 – 2021 – Bộ đề có đáp án chi tiết

[wpdm_package id=22315 template="link-template-default.php"] Sưu tầm: 
Cấu tạo cơ thể người - Lý thuyết và giải bài tập SGK

Đề khảo sát đầu năm toán 6 năm học 2020 – 2021 có đáp án

Đề thi khảo sát đầu năm toán 6 năm học 2020 - 2021 sẽ bao gồm toán bộ các dạng toán tiểu học. Trong đó, đa số là các dạng bài tập của Toán lớp 5. Đề thi này vừa...
Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ hơn cốc thủy tinh mỏng?

Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ hơn cốc thủy tinh mỏng?

Trả lời: Trong chương trình Vật lý 6, bài sự nở vì nhiệt của chất rắn, học sinh sẽ được hỏi câu hỏi tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ hơn cốc thủy...
Cấu tạo hoa

Cấu tạo hoa, chức năng của hoa là gì?

Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản là chủ yếu? Vì sao? Giống như môn Khoa học lớp 5, trong bộ môn Sinh học 6, học sinh được học những kiến thức cơ bản liên quan...
Thế nào là bữa ăn hợp lý? Cách tổ chức bữa ăn cho gia đình

Thế nào là bữa ăn hợp lý? Cách tổ chức bữa ăn cho gia đình

Thế nào là bữa ăn hợp lý? Thế nào là bữa ăn hợp lý và cách tổ chức một bữa ăn hợp lý cho gia đình thuộc phạm vi kiến thức đời sống thiết thực mà tất cả chúng ta...
Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm – Sinh học 6

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm là kiến thức các bạn được học trong chương Quả và Hạt của Sinh học lớp 6. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững những hiểu biết về...
cấu tạo trong của phiến lá

Cấu tạo trong của phiến lá – Sinh học 6

Cấu tạo trong của phiến lá là kiến thức các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 6. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững các kiến thức về cấu tạo của phiến lá:...