Gợi ý minh chứng TEMIS năm 2023

Giáo viên Việt Nam xin gửi đến bạn đọc tài liệu gợi ý minh chứng TEMIS năm 2023.

Sơ lược về hệ thống TEMIS

Temis là hệ thống thông tin quản lí bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí, cơ sở giáo dục phổ thông thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên và đánh giá GV, CBQL, CSGDPT theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục.

Mẫu minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên là các ví dụ về minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THCS, THPT. Tài liệu chúng tôi chia sẻ là một số minh chứng mang tính chất gợi ý. Việc lựa chọn và sử dụng các minh chứng trong quá trình đánh giá cần phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương. Mời các bạn tham khảo.

gợi ý minh chứng temis 2022 p1

gợi ý minh chứng temis 2022 p2

Các tiêu chuẩn gợi ý

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Có thể bạn quan tâm:  Những câu chuyện cuộc sống cực kỳ ý nghĩa mà bạn nên đọc

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường.

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Để xem chi tiết hơn về tài liệu, mời các bạn truy cập link file đính kèm cuối bài nhé!

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Yến Nguyễn

Để lại Lời nhắn