Mẫu kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của Tổ chuyên môn

Sơ lược tài liệu

Hôm nay chúng tôi Giáo viên Việt Nam sẽ gửi đến các thầy cô giáo tài liệu rất hay và thú vị. Đó là: Mẫu kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của Tổ chuyên môn. Đây là tài liệu được chúng tôi sưu tầm. Cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy và uy tín.Mẫu kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của Tổ chuyên môn

Mẫu kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục được thực hiện theo phụ lục I ban hành kèm theo Công ăn 5512/BGDĐT-GDTH về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn bao gồm một số nội dung cơ bản. Như: đặc điểm tình hình về đội ngũ giáo viên. Số lượng học sinh, phòng học bộ môn, thời gian và địa điểm tổ chức. Nguồn lực được huy động để tổ chức thực hiện.

Nội dung tài liệu

Qua mẫu khung kế hoạch tổ chức của Tổ chuyên môn giúp giáo viên tham khảo, biết cách xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn học và soạn giáo án, đảm yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục cấp THCS và THPT linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục.Mẫu kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của Tổ chuyên môn

Với tài liệu này các thầy cô giáo tất cả các bộ môn có thể tham khảo và làm theo tài liệu bằng việc xây dựng tổ chức giảng dạy sao cho khoa học, linh hoạt với từng lớp học hay trình độ giữa các lớp với nhau. Tài liệu chúng tôi gửi đến hoàn toàn miễn phí nên thầy cô có thể yên tâm tải về.

Sưu tầm: Hải Anh

Để lại Lời nhắn