Ôn tập văn trung đại Việt Nam đầy đủ trọng tâm

Ôn tập văn trung đại Việt Nam là dạng bài học giúp các em hệ thống lại những kiến thức cơ bản. Dưới đây là vấn đề chung và nội dung về văn học trung đại.

Những vấn đề chung của văn học trung đại

  • Ra đời trong bối cảnh xã hội phong kiến Việt Nam có nhiều chuyển biến.
  • Gồm 4 phân kì văn học:

+ Thế kỉ X đến thế kỉ XIV

+ Thế kỉ XV đến thế kỉ XVII

+ Thế kỉ XVII đến nửa đầu thế kỉ XIX

+ Nửa cuối thế kỉ XIX

Nội dung ôn tập văn học trung đại

  • Yêu nước: đề cao vai trò của hiền tài, tri thức, có nhiều tư tưởng canh tân đất nước. Yêu nước nhưng mang âm hưởng bị tráng.
  • Nhân đạo: hướng đến quyền sống của con người đồng thời khẳng định ý thức về tài năng, hạnh phúc và bản lĩnh cá nhân. Nói lên cảm hứng thế sự.
  • Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu: nói về lòng nhân nghĩa và yêu nước. Cùng với bút pháp đạo đức trữ tình, đậm đà sắc thái Nam Bộ.

Tham khảo đề thi học kỳ 2 ngữ văn 11 trên website để làm bài hiệu quả.

Đặc điểm của văn học trung đại

Với kiểu mẫu nghệ thuật có sẵn đã thành công thức, phá vỡ tính quy phạm. Quan niệm thẩm mỹ, sử dụng bút pháp nghệ thuật ước lệ tượng trưng.

Những nét cơ bản trên giúp các bạn nắm rõ nội dung cần ôn tập văn học trung đại. Chúc các bạn ôn luyện thành công trong mùa dịch.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Hoài Thương ST

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.