Sinh sản vô tính ở thực vật – Sinh học 11

Sinh sản vô tính ở thực vật là kiến thức các bạn được học trong chương Sinh sản – chương cuối cùng của Sinh học lớp 11. Đây là một bài học quan trong mà luôn có trong đề thi THPT QG môn Sinh. Mục tiêu của bài học yêu cầu nắm vững khái niệm, phương pháp nhân giống vô tính và vai trò của sinh sản vô tính. Hãy tham khảo bài học bên dưới để nắm chắc những kiến thức cần nhớ này.

Sinh sản vô tính ở thực vật là gì?

Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới và đảm bảo sự phát triển của loài. Có hai hình thức sinh sản là vô tính và hữu tính.

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái. Trong đó, con cái giống nhau và giống cây mẹ. Hay còn gọi là quá trình nguyên phân.

Sinh sản vô tính được thực hiện dưới hai hình thức. Đó là: sinh sản bằng bao từ và sinh sản dinh dưỡng ( sinh sản dinh dưỡng nhân tạo và tự nhiên).

Phương pháp nhân giống và vai trò của SSVT.

Phương pháp nhân giống:

  • Giâm cành: cắt từ thân, nhánh hay từ đoạn thân có chồi ngọn.
  • Chiết cành: lột 1 đoạn vỏ => làm bầu đất => cành chiết ra rễ mới thì cắt đem trồng xuống đất.
  • Ghép chồi và ghép cành:
  • Nuôi cấy tế bào và mô thực vật:

Vai trò của sinh sản vô tính.

  • Với đời sống thực vật: Quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của loài.
  • Với con người: Tăng hiệu quả kinh tế NN, tạo giống cây sạch bệnh, duy trì tính trạng tốt, nhân nhanh giống cây trồng, phục hồi các giống cây quý hiếm.

Hãy tham khảo bài học bên dưới để nắm vững chi tiết kiến thức.

Sinh sản vô tính ở thực vật

Sưu tầm: Thu Hoài

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Comments (1)