Vai trò của quang hợp ở thực vật – Sinh học 11

Lý thuyết về vai trò của quang hợp ở thực vật

Quang hợp của thực vật có vai trò như thế nào và có tác động gì đến đời sống con người? Cùng tìm hiểu qua bài học này nhé!

Chúng ta đều biết rằng thực vật quang hợp vào buổi sáng (khi có ánh sáng mặt trời) và hô hấp vào buổi tối (không có ánh sáng mặt trời). Hai quá trình này là hoàn toàn trái ngược nhau. Sự khác nhau căn bản giữa chúng dễ dàng phân biệt được: Khi hô hấp, thực vật sẽ hấp thu khí oxy và nhả ra khi cacbonic như quá trình hô hấp ở người. Khi quang hợp, thực vật sẽ tổng hợp khí cacbonic và hơi nước để tạo thành cacbohidrat nuôi dưỡng cơ thể thực vật. Quá trình này cần có sự hỗ trợ của ánh sáng mặt trời và chất diệp lục, giải phóng ra lượng lớn khí oxy quan trọng và cần thiết phục vụ đời sống con người.

Vai trò của quang hợp ở thực vật - Sinh học 11
Vai trò của quang hợp ở thực vật - Sinh học 11
Vai trò của quang hợp ở thực vật - Sinh học 11
Vai trò của quang hợp ở thực vật - Sinh học 11

Sinh học cơ thể – Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

 • Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
 • Bài 3: Thoát hơi nước
 • Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
 • Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
 • Bài 7: Thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
 • Bài 8: Quang hợp ở thực vật
 • Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
 • Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
 • Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
 • Bài 12: Hô hấp ở thực vật
 • Bài 13: Thực hành Phát hiện diệp lục và carôtenôit
 • Bài 14: Thực hành Phát hiện hô hấp ở thực vật
 • Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
 • Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Bài 18: Tuần hoàn máu
 • Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
 • Bài 20: Cân bằng nội môi
 • Bài 21: Thực hành Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

Sưu tầm: Lê Anh

Để lại Lời nhắn