Trắc nghiệm sinh 11 tổng hợp và chọn lọc

Trắc nghiệm sinh 11 tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bám sát chương trình học. Ôn tập lý thuyết làm bài tập trắc nghiệm để học tốt môn sinh 11.

Trắc nghiệm sinh 11 có gì?

Tài liệu trắc nghiệm chúng tôt sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi bám sát chương trình học. Câu hỏi trắc nghiệm được chia thành từng phần theo các chương học trong môn sinh 11.

Với mỗi chương học, phần câu hỏi trắc nghiệm sẽ có cho từng bài. Học sinh ôn tập kiến thức từng bài làm thêm câu hỏi trắc nghiệm để củng cố lại.

Phần tài liệu chúng tôi cũng cập nhật đầy đủ đáp án các câu hỏi trắc nghiệm.

Trắc nghiệm sinh 11 tổng hợp và chọn lọc

Trắc nghiệm sinh 11 tổng hợp và chọn lọc

Môn sinh học lớp 11 có gì?

Môn sinh lớp 11 học sinh được học về sinh học cơ thể với 4 chương. Chuyển hóa vật chất và năng lương, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản.

Chương chuyển hóa vật chất và năng lượng giới thiệu các quá trình chuyển hóa trong cơ thể thực vật, động vật. Phần thực vật học sinh được học trao đổi nước, muối khoáng, quang hợp, hô hấp. Động vật học về sự tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn,cân bằng nội môi.

Chương cảm ứng có 3 bài về cảm ứng ở thực vật. Các bài còn lại giới thiệu về cảm ứng, tập tính của động vật.

Có thể bạn quan tâm:  Vận chuyển các chất trong cây - Sinh học lớp 11

Chương sinh trưởng và phát triển cũng chia riêng 2 phần thực vật và động vật. Sự sinh trưởng, phát triển ở thực vật, các hoocmon thực vật. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Chương sinh sản học về hình thức sinh sản ở thực vật, động vật.

Hệ thống lại các kiến thức đã học theo từng phần thực vật và động vật. Ôn tập so sánh sự giống, khác nhau để dễ ghi nhớ hơn.

Chúc các em học tốt môn sinh 11.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Bùi Ngọc

Để lại Lời nhắn