phương trình đường tròn

Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín – Sinh học 6

Lý thuyết đầy đủ về hạt kín Hạt kín là tên gọi đặc trưng cho một nhóm thực vật: Thực vật có hoa. Sau khi chúng ta đã làm quen với những hệ thực vật bậc thấp như tảo, rêu,...
Cấu tạo hoa

Cấu tạo hoa, chức năng của hoa là gì?

Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản là chủ yếu? Vì sao? Giống như môn Khoa học lớp 5, trong bộ môn Sinh học 6, học sinh được học những kiến thức cơ bản liên quan...
Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm – Sinh học 6

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm là kiến thức các bạn được học trong chương Quả và Hạt của Sinh học lớp 6. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững những hiểu biết về...
cấu tạo trong của phiến lá

Cấu tạo trong của phiến lá – Sinh học 6

Cấu tạo trong của phiến lá là kiến thức các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 6. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững các kiến thức về cấu tạo của phiến lá:...
Cấu tạo tế bào thực vật

Cấu tạo tế bào thực vật – Sinh học 6

Những kiến thức cần nhớ Sinh học 6 là một môn học mới lạ với học sinh khi vừa hoàn thiện chương trình lớp 5. Môn Sinh này sẽ có phần giống với môn Khoa học lớp 5 vì nó...
Hình thoi - Định nghĩa, tính chất, định lý, dấu hiệu nhận biết và các dạng toán hay gặp

Các bộ phận của hoa – Cấu tạo và chức năng của hoa

Các bộ phận của hoa bao gồm những gì? Cấu tạo chính xác của hoa như thế nào? Chức năng của chúng là gì? Cùng tìm hiểu qua những thông tin sau đây nhé! Các bộ phận và chức năng...