bieu-cam-ve-me-van-mau-chon-loc

Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ôxtrâylia – Thực hành địa lý 7

Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ôxtrâylia nằm trong chương trình Địa lí lớp 7. Để hiểu rõ về bài thực hành này, học sinh hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây. Từ đó có được quá...
Cách tính lim

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Ý nghĩa với phát triển kinh tế

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Đây là xu hướng phát triển tất yếu của toàn nhân loại. Riêng đối với nước ta, nó còn là quá trình quan trọng tiến đến xây dựng một quốc gia thịnh...