Định luật phản xạ ánh sáng

Định luật phản xạ ánh sáng là định luật quan trọng nhất trong phần Quang học bộ môn Vật lý lớp 7. Sau khi học xong phần này, các em có thể hiểu được nguyên lý của việc tạo ảnh...