đặc điểm chung của sông ngòi việt nam

Đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam – Địa lý 8

Mạng lưới sông ngòi dày đặc là một điểm nổi bật của địa hình Việt Nam. Sông ngòi mang giá trị lớn đối với kinh tế và nông nghiệp nước ta. Vậy đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam...