đặc điểm chung của sông ngòi việt nam

Nguyên tố hóa học – Lý thuyết và bài tập chọn lọc nhất

Nguyên tố hóa học là khái niệm cơ bản nhất chúng ta biết đến khi làm quen với bộ môn Hóa học. Các chất, đơn chất, hợp chất vô cơ hay hữu cơ đều cấu tạo từ các các nguyên...
"Đi một ngày đàng học một sàng khôn"

Tổng hợp các công thức hóa học lớp 8

Công thức hóa học là gì? Hóa học là kiến thức mới các bạn được học trong chương trình lớp 8. Do đó, các bạn sẽ được học các kiến thức cơ bản về Hóa học. Đó là những kiến...
phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Tổng hợp bài tập hóa lớp 8 cơ bản

Những kiến thức cần nắm vững trong chương trình Hóa 8. Hoá học là một kiến thức mới bắt đầu được học ở lớp 8. Vì là kiến thức mới nên nó có lượng lý thuyết và các bài tập...