Số nguyên tố

Công thức tính nhiệt lượng đầy đủ và bài tập vận dụng

Vai trò của chủ đề này là gì? Công thức tính nhiệt lượng là công thức đơn giản, cơ bản nhất trong chương trình Vật lý lớp 8. Vì vậy, các em cần nắm vững và áp dụng thành thạo...