Đóng vai An Dương Vương

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác vuông, bán kính đường tròn nội tiếp

Bài toán về đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác vuông là một dạng toán kết hợp giữa tam giác vuông và đường tròn. Do đó, đây là dạng toán khó trong chương trình Toán lớp 9. Để làm...