Vệ sinh hệ thần kinh

Thể tích hình nón cụt

Lý thuyết về thể tích hình nón cụt Thể tích hình nón cụt - Công thức tính này được dựa trên công thức tính thể tích hình nón mà các em sẽ được học tại Toán lớp 9. Chúng có...
Thiết kế mạch điện tử đơn giản nhất

Diện tích hình quạt tròn và các đại lượng liên quan

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn là kiến thức các bạn được học trong chương Góc với đường tròn của Toán hình học lớp 9. Đây là nội dung cuối cùng các bạn được học trong chương này. Để...
Đóng vai An Dương Vương

Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác vuông, bán kính đường tròn nội tiếp

Bài toán về đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác vuông là một dạng toán kết hợp giữa tam giác vuông và đường tròn. Do đó, đây là dạng toán khó trong chương trình Toán lớp 9. Để làm...