Trắc nghiệm lịch sử lớp 12

Đồng vị là gì? 5 dạng bài tập về đồng vị

Trong chương trình Hóa học lớp 10, chúng ta sẽ được làm quen với nhiều vấn đề thú vị xoay quanh các nguyên tử nguyên tố, bảng tuần hoàn,... Trong đó có khái niệm Đồng vị. Vậy đồng vị là...