phân tích đa thức thành nhân tử

Sơ đồ cấu trúc máy tính – Tin học lớp 10

Sơ đồ cấu trúc máy tính Sơ đồ cấu trúc của một máy tính bao gồm các bộ phận chính sau: Bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào và thiết bị ra....