giới thiệu đôi dép lốp kháng chiến

Độ phì nhiêu của đất là gì? – Câu trả lời hay nhất

Độ phì nhiêu của đất là gì? Đây là câu hỏi nằm trong chương trình môn Công Nghệ 7. Câu hỏi này không hiếm gặp và tương đối dễ. Tuy vậy, vẫn còn nhiều học sinh lúng túng khi gặp...