Tập tính học được là gì? Tập tính của động vật

Tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện, đa diện xác định như thế nào?

Cách xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện, đa diện là một dạng bài quan trọng trong Toán lớp 11. Để xác định được tâm, các bạn cần có những phương pháp giải cụ thể. Do đó, để...
Thiết kế mạch điện tử đơn giản nhất

Tìm công thức tổng quát của dãy số nhanh nhất

Dạng toán tìm công thức tổng quát của dãy số là một dạng bài trọng tâm về dãy số trong chương trình Toán lớp 11. Để làm được dạng bài tập này, các bạn cần nắm vững kiến thức lý...
Soạn bài “Chiến thắng Mtao Mxây”

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng thành chính nó?

Trả lời: Có vô số phép tịnh tiến biến đường thẳng thành chính nó. Giải thích: Ta có hệ quả: Mọi phép tịnh tiến theo vectơ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng đều biến đường thẳng thành...