Bài tập sinh học 12 cả năm có đáp án [Bản full]

Bài tập sinh học 12 được tổng hợp chọn lọc, đặc sắc và đầy đủ tất cả các kiến thức cần nắm vững từ cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết đến bài tập dưới đây chắc chắn sẽ là bộ tài liệu bổ ích và tổng ôn hiệu quả nhất cho các bạn.

Nội dung chương trình Sinh học lớp 12

Chương trình Sinh học lớp 12 bao gồm ba phần chính: Di truyền học, Tiến hóa và Sinh thái học. Các phần học cụ thể bao gồm:

 • Di truyền học
  Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
  Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
  Chương 3: Di truyền học quần thể
  Chương 4: Ứng dụng di truyền học
  Chương 5: Di truyền học người
 • Tiến hóa
  Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
  Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
 • Sinh thái học
  Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
  Chương 2: Quần xã sinh vật
  Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Phương pháp học tốt môn Sinh học 12

Các kiến thức trong chương trình học lớp 12 đều xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia. Vì vậy, chúng ta cần có phương pháp để nắm vững các lý thuyết cũng như cách làm các bài tập sinh học 12 hiệu quả nhất.

 • Học hiểu: Đây là phương pháp tối ưu nhất. Chúng ta cần hệ thống hóa tất cả những bài giảng trên lớp, sau đo liên kết và thống nhất chúng lại.
 • Học thuộc các công thức sinh học 12 là điều tối thiểu cần thiết. Đi từ dễ đến khó, hiểu mức cơ bản trước, sau đó làm các dạng nâng cao sau.
 • Hiểu rõ và nắm chắc 3 nhóm kiến thức sinh học bào gồm: các khái niệm, các quá trình và các quy luật sinh học để vận dụng vào bài tập một cách tốt nhất.
Bài tập sinh học 12 cả năm có đáp án [Bản full]
Bài tập sinh học 12 cả năm có đáp án [Bản full]
Bài tập sinh học 12 cả năm có đáp án [Bản full]
Bài tập sinh học 12 cả năm có đáp án [Bản full]

Sưu tầm: Lê Anh

Để lại Lời nhắn