phương trình đường tròn

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Trắc nghiệm tin học 12 có đáp án

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Nó được xây dựng dựa trên cơ sở các đối tượng cơ bản (các quan hệ như bảng), các thuộc tính và các ràng...
Đề thi văn vào lớp 10

Kỹ thuật chứng minh quy nạp trong dãy số, cấp số cộng, csn lớp 11

Thế nào là phương pháp quy nạp Trong các dạng bài tập về cấp số cộng, cấp số nhân thì có nhiều phương pháp. Trong đó, phương pháp chứng minh quy nạp thực sự là một phương pháp rất hay,...