Bộ 7 đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1 trên lớp bao gồm các bài tập kiểm tra kiến thức về các loại hợp chất vô cơ. Bộ tài liệu dưới đây cung cấp 7 đề kiểm tra đặc thù nhất. Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Tóm tắt kiến thức cần ghi nhớ Chương 1 Hóa 9 có trong đề kiểm tra 1 tiết

Các loại hợp chất vô cơ: các loại oxit, axit, bazo, muối, phân bón hóa học,..

  • Nội dung bài học Oxit: cần nắm rõ cách phân loại oxit, các tính chất hóa học của oxit. một số oxit quan trọng. Điều cần lưu ý ở đây là phản ứng tạo muối của oxit axit và oxi bazo và phản ứng phân hủy muối tạo lại hai oxit này.
  • Một số axit quan trọng: HCl và H2SO4. Ghi nhớ được các tính chất hóa học của hai loại axit này sẽ suy ra được tính chất chung của các axit
  • Một số bazo quan trọng: NaOH và Ca(OH)2. Cần chú ý hợp chất KOH có tính chất hóa học tương tự NaOH, Ba(OH)2 có tính chất tương tự Ca(OH)2
  • Tính chất của muối, các loại muối quan trọng. Phân loại muối trung hòa, muối axit

Kinh nghiệm làm bài tập về các hợp chất vô cơ

  • Điều 1: Các bài tập hợp chất vô cơ được đánh giá dễ hơn so với hóa hữu cơ. Thông thường, chúng chỉ xoay quanh các nguyên tố hóa học vô cơ.Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và dãy hoạt động của kim loại.
  • Điều 2: Các kim loại sẽ tạo oxit kim loại, trừ Al, Zn. (nâng cao hơn sẽ có Cr và Sn)
    nhưng các phi kim ít tạo oxit axit. Mỗi axit (chứa O) chỉ được tạo bảo 1 oxit axit tương ứng trong khi phi kim có thể có nhiều hóa trị và tạo với O nhiều oxit.
Bộ 7 đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1 có đáp án
Bộ 7 đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1 có đáp án

Sưu tầm: Lê Anh

Để lại Lời nhắn