Write about your favourite food

Các tác dụng của dòng điện

Những tác dụng của dòng điện Trong chương trình Vật lý lớp 7, học sinh được học về dòng điện, các tác dụng của dòng điện. Có thể nói đây là kiến thức cơ bản trước khi học về dòng...
So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch

So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch

So sánh xương thằn lằn và xương ếch Trong chương trình Sinh học 7, học sinh được kiến thức liên quan đến các ngành sinh vật như ngành giun đất, lớp cá, lớp bò sát, … Trong bài này, chúng...
công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Ý nghĩa với phát triển kinh tế

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Đây là xu hướng phát triển tất yếu của toàn nhân loại. Riêng đối với nước ta, nó còn là quá trình quan trọng tiến đến xây dựng một quốc gia thịnh...
Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ hơn cốc thủy tinh mỏng?

Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ hơn cốc thủy tinh mỏng?

Trả lời: Trong chương trình Vật lý 6, bài sự nở vì nhiệt của chất rắn, học sinh sẽ được hỏi câu hỏi tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ hơn cốc thủy...
công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

So sánh ưu nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang

Ưu nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang Trong chương trình Công nghệ lớp 8, học sinh được học kiến thức về cách thiết kế mạch điện, nguyên lý mạch điện, … Trong bài này, chúng tôi...
thủy tức

Thủy tức – Sinh học 7

Thủy tức là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành ruột khoang của chương trình Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững hình dạng ngoài, di chuyển, cấu tạo trong,...
Đề thi khảo sát đầu năm Toán 1

Sơ đồ nguyên lý mạch điện – Bài thực hành công nghệ 8

Thực hành vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện Sơ đồ nguyên lý mạch điện đơn thuần có ý nghĩa nêu lên các mối quan hệ của các phần tử có trong mạch điện, cách lặp đặt các phần tử...
Đề thi khảo sát đầu năm Toán 1

Cấu tạo và tính chất của xương – Giải bài tập SGK và SBT

Lý thuyết về cấu tạo và tính chất của xương Cấu tạo và tính chất của xương là lý thuyết cơ bản và cần thiết trong chương trình sinh học lớp 8. Như chúng ta đã biết hệ cơ xương...
Trùng roi

Trùng roi xanh, tập đoàn trùng roi – Sinh học 7

Trùng roi xanh, tập đoàn trùng roi là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành động vật nguyên sinh của Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững những kiến thức...
Tim và mạch máu

Tim và mạch máu – Sinh học 8

Tim và mạch máu là kiến thức các bạn học trong chương Tuần hoàn của Sinh học lớp 8. Mục tiêu của bài học yêu cầu nắm vững về cấu tạo của tim và mạch máu, chu kì co dãn...