Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình – Vật lý 10

Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình là kiến thức các bạn được học trong chương trình Vật lý lớp 10. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững được định nghĩa cũng như các đặc tính của chất rắn kết tinh. Do đó, để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp đầy đủ và chi tiết những kiến thức lý thuyết cần nhớ. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình là gì?

Chất rắn kết tinh là chất rắn có cấu trúc tinh thể. Trong đó, tinh thể được cấu trúc bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt ché với nhau bằng lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học xác định. Trong mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

Chất rắn vô định hình là chất rắn không có cấu trúc tinh thể. Vì vậy, không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy( hoặc đông đặc) xác định và có tính đẳng hướng. Các chất rắn vô định hình: thuỷ tinh, các loại cao su,…

Các đặc tính của c/rắn kết tinh.

Chất rắn kết tinh có hai đặc tính quan trọng. Đó là:

  • Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy ( hoặc đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Các chất rắn cấu tạo cùng một hạt. Nhưng cấu trúc tinh thể khác nhau thì tính chất khác nhau.
  • Chất rắn kết tinh có thể là đơn chất tinh thể hoặc là chất đa tinh thể. Chất đơn tinh thể có tính dụ hướng, chất đa tinh thể có tính đẳng hướng.

Để nắm vững nội dung bài học hơn. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình
Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình

Sưu tầm:  Thu Hoài

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.