Chia 80 cho một số a ta được số dư là 33. Vậy số a là

Câu hỏi: Chia 80 cho một số a ta được số dư là 33. Vậy số a là

Trả lời: Gọi b là thương của 80 chia cho a.

Có 33 là số dư, a là số chia => a > 33.

ð a*b + 33 = 80.

ð a*b = 80 – 33

ó a*b = 47.

Mà ta thấy 47 *2 > 80 => a chỉ có thể là một trong hai số 1 và 47.

Mà  như trên ta có a >33

ð a =47.

Vậy chia 80 cho một số a ta được số dư là 33 thì số a là 47.

Ở trên là đáp án hoàn toàn chính xác để các bạn tham khảo.

Cơ sở lý thuyết

Để giải được các bài toán tương tự như trên, các bạn phải hiểu rõ được phép chia. Và phép chia thì các bạn được học ở lớp 2 rồi. Vậy phép chia là gì?

Phép chia là một phép toán học, trong đó nếu b * c =a lấy số bị chia a chia cho số chia b ta được thương là c.

b*c= a => a : b =c.

Trong đó, b không được là số 0.

Khác với phép nhân, phép cộng, phép trừ thì phép chia có thêm phần dư. Phần dư là phần mà a không chia hết cho b. Và số dư thì luôn luôn phải nhỏ hơn số chia.

Bài tập ví dụ

Để hiểu rõ phần dư hơn sau đây tôi sẽ lấy ví dụ:

Ví dụ 1: Lấy 15 chia cho 2 ta được là 7 và dư 1.

Vì ta thấy 15 là số lẻ nên không chia hết cho 2.

Mà 2 * 7 =14 <15 nên đáp án này đúng

Mà 15 -14 =1 => số dư là 1.

Nếu chọn thương là 8 thì 8 * 2=16 > 15 là không thoả mãn.

Để tính toán phép chia dễ hơn các bạn nên vẽ cột để tính.

Thu Hoài

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.