Bài tập Toán lớp 5: Tìm chữ số tận cùng của một tích

Giới thiệu chung về tài liệu

Bài tập Toán lớp 5: Tìm chữ số tận cùng của một tích là tài liệu mà giáo viên Việt Nam gửi đến các bạn đọc ngày hôm nay. Đây là tài liệu được chúng tôi sưu tầm từ nguồn đáng tin cậy. Hy vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức và nội dung bài học này.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Đồng thời, thầy cô và các bạn cũng có thể sử dụng làm tài liệu bồi dưỡng học sinh khá giỏi môn Toán lớp 5. Để làm tốt các bài tập dạng này, cần nắm chắc các kiến thức cơ bản dưới đây.

Tìm chữ số tận cùng của một tích p1

Tìm chữ số tận cùng của một tích p2

Kiến thức cơ bản

Chữ số tận cùng là các chữ số khác 0.

– Chữ số tận cùng của tổng bằng chữ số tận cùng của tổng các chữ số hàng đơn vị của các số hạng trong tổng ấy.

– Chữ số tận cùng của tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số hàng đơn vị của các thừa số trong tích ấy.

Có thể bạn quan tâm:  Giải Toán Tiểu học: Phương pháp diện tích

– Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + …… + 9 có chữ số tận cựng bằng 5.

– Tích một số có chữ số tận cùng là 5 với một số lẻ có tận cùng là 5.

– Tích hai số có chữ số tận cùng là các số tự nhiên liên tiếp chỉ có thể cho kết quả có các chữ số tận cùng là: 0, 2 hoặc 6.

– Tích của 4 thừa số 3 (3 x 3 x 3 x 3) có tận cùng là 1.

– Tích của 4 thừa số 2 (2 x 2 x 2 x 2) có tận cùng là 6.

– Tích các số có tận cùng là 1 có tận cùng là 1.

– Tích của tất cả các số có tận cùng là 6 có tận cùng là 6.

Chữ số tận cùng là các chữ số 0

– Tích một số có chữ số tận cùng là 5 với một số chẵn có tận cùng là 0.

– Khi nhân một số với các số tròn chục 10; 20; 30; 40; 60; 70; 80; 90 ta được tích là số só tận cùng là một chữ số 0.

– Các số 5; 15; 35; 45; 55; 65; 85; 95; 105; 115; 135; 145; 165;….. khi nhân với một chẵn ta được tích là số có tận cùng là một chữ số 0.

– Các số 25; 50; 75 khi nhân với một số chia hết chia 4 ta được tích là số có tận cùng là hai chữ số 0.

– Tích của hai số có chữ số không tận cùng giống nhau chỉ có thể có chữ số tận cùng 0; 1; 4; 5; 6 hoặc 9.

Tải tài liệu miễn phí ở đây
Có thể bạn quan tâm:  Tuyển tập 250 bài Toán chọn lọc lớp 5 theo dạng

Sưu tầm: Yến Nguyễn

Để lại Lời nhắn