Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

Câu hỏi: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

Đáp án:

Bởi vì ta cần tìm các số nguyên tố mà cộng lại có tổng bằng 34. Như vậy ta có các cặp số sau:

(3 và 31); (5 và 29); (11 và 23); (17 và 17)

Như vậy có 4 cách để viết tổng số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố.

Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm giải toán 

Đây là dạng toán tìm các số thỏa mãn điều kiện bài cho trước. Với bài toán cụ thể này thì nó nằm trong chương trình lớp 7. Khi mà học sinh được học về số nguyên tố, số nguyên tố cùng nhau. Đây là dạng toán tương đối rộng. Mà ngay cả các lớp cao hơn còn nhiều bài hay và khó hơn.

Về phương pháp giải cụ thể của bài tập ngày hôm nay thì rất đơn giản. Vì bài yêu cầu là các số nguyên tố nên phạm vi đã được hẹp rất nhiều. Các bạn chỉ cần chọn một số nguyên tố từ bé đến lớn. Sau đó lấy tổng đã cho trừ đi số ban đầu để tìm số thứ hai. Nếu số thứ hai thỏa mãn là điều kiện số nguyên tố vậy là có 1 cặp số. Nếu không thỏa mãn thì tiếp tục nâng giá trị của số thứ nhất và tìm.

Dạng toán này mang tính chất liệt kê. Đây là dạng cơ bản khi mà điều kiện chỉ có một. Tuy nhiên, sẽ có nhiều dạng toán điều kiện nhiều hơn và khoảng giá trị lớn hơn. Thực ra, không phải cứ khoảng giá trị nhiều lớn hơn, nhiều điều kiện là khó hơn. Không phải như vậy. Các bạn chỉ cần để ý điều kiện kĩ. Còn về việc tìm đáp án thì đã được thu hẹp bởi các điều kiện. Cố gắng suy tính nên xét điều kiện nào trước để thu hẹp phạm vi số cần tìm. Như vậy thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Có thể bạn quan tâm:  Tìm x, y thuộc Z biết 2^x + 124 = 5^y

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn