Tính chất của các số nguyên tố

Các số nguyên tố dường như giữ một vị trí rất quan trọng trong thế giới của những con số. Mọi con số đều có thể được phân tích thành các thừa số nguyên tố và chỉ có một cách phân tích mà thôi. Ví dụ, số 12 có thể được phân tích thành 2x2x3, còn số 18 có thể phân tích thành 3x3x2.

Số nguyên tố là gì? Những kinh nghiệm làm bài tập về số nguyên tố.

Số nguyên tố là tập hợp các số tự nhiên mà nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Số nguyên tố là kiến thức được các bạn bắt đầu học với chương trình Toán trung học cơ sở. Nên đây được coi là kiến thức nền tảng để các bạn học tốt Toán trung học cơ sở. Ngoài ra, một kiến thức nền tảng mà các bạn cần nắm vững trong chương trình học lớp 6 là những bài tập về hợp số, phân số. Những bài tập về số nguyên tố và phân số sẽ đi theo các bạn trong suốt quá trình học trung học cơ sở.

Sau đây là một số tính chất chỉ có ở các số nguyên tố:

  • 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.
  • Không tồn tại số nguyên tố nào lớn hơn 5 có thể có chữ số tận cùng là 5.
  • Tất cả các số nguyên tố lớn hơn các số nguyên tốt đơn vị (2; 3; 5; 7) đều phải có tận cùng là 1; 3; 7 hoặc 9.
  • Tích của hai số nguyên tố không bao giờ là một số chính phương.
  • Nếu tăng hoặc giảm 1 đơn vị ở một số nguyên tố lớn hơn 3 thì một trong hai kết quả sẽ luôn chia hết cho 6.

Những dạng bài tập của số nguyên tố và kinh nghiệm làm bài tập về số nguyên tố.

Bài tập về số nguyên tố có rất nhiều dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Sau đây chúng tôi sẽ tổng quan các dạng hay gặp trong đề thi học kì Toán lớp 6:

  • Dạng 1: Bài toán liên quan đến ước và bội của số nguyên tố.
  • Dạng 2: Bài toán liên quan đến tổng, hiệu của số nguyên tố.
  • Dạng 3: Bài toán liên quan đến dấu hiệu để nhận biết một số nguyên tố.
  • Dạng 4: Bài toán về nhận biết số nguyên tố, chứng minh một số là số nguyên tố.

Các dạng bài tập này đều được dựa vào các tính chất của các số nguyên tố để phân dạng. Để làm tốt các dạng bài tập trên, các bạn phải nắm vững tính chất của các số nguyên tố. Sau đó, các bạn hãy luyện bài tập từng dạng từ các bài cơ bản đến nâng cao. Như vậy dạng bài này sẽ trở nên đơn giản với các bạn nhờ sự chăm chỉ học tập.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Thu Hoài 

Có thể bạn cũng quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.