Hỗ Trợ Giải Toán Khối 6 Trực Tuyến – Hs Mai Thị Hương

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 6] – Chương trình Hỗ trợ giải Toán khối 6 trực tuyến – Bạn Mai Thị Hương có hỏi bài toán như sau:
Đề bài: Cho A = 1 – 2 + 3 – 4 + … + 99 – 100.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

a) Tính A.

b) A có chia hết cho 2, cho 3, cho 5 không ?

c) A có bao nhiêu ước tự nhiên. Bao nhiêu ước nguyên ?

HƯỚNG DẪN:

a. A = -1 – 1 – 1 – …. – 1 = -1.(50) = – 50.

b.

A chia hết cho 2 vì 50 là số chẵn,
A không chia hết cho 3 vì tổng các chữ của 50 là 5 không chia hết cho 3,
A chia hết cho 5 vì chữ số tận cùng của 50 là 5.
c.

Các ước tự nhiên của -50 là: Ư(-50) = {1; 2; 5; 10; 25; 50} => có 6 ước tự nhiên.
Các ước số nguyên của -50 là: Ư(-50) = {-50; -25; -10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10; 25; 50} => có 12 ước số nguyên.

Tải tài liệu miễn phí ở đây
Có thể bạn quan tâm:  Ôn tập toán lớp 6 – chương 1: số tự nhiên

Để lại Lời nhắn