Ước và Bội là gì? Bài tập vận dụng Ước và Bội của số nguyên – Toán lớp 6

Toán lớp 6 được coi là kiến thức cơ bản nhất so với chương trình Toán trung học cơ sở.  Trong đó, Ước và Bội là kiến thức các bạn được học trong chương đầu tiên của Toán lớp 6. Do đó, để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp một số kiến thức về Ước và Bội là gì? và một số bài tập vận dụng. Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Ước và Bội là gì?

Nếu số tự nhiên m chia hết cho số tự nhiên n thì gọi m là bội của n còn n được gọi là ước của m. Ví dụ: 16 chia hết cho 4, suy ra 16 là bội của 4 và 4 được gọi là ước của 16.

Trong đó, bội số m là một số khác không chia hết cho các số tự nhiên từ 1 đến m. Từ điều này, các bạn có thể vận dụng để giải được bài toán tìm ước và bội.

Cách tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung lớn nhất

Để tìm ước chung lớn nhất, bài toán sẽ có ba bước giải:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số cần tìm ước chung ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
  • Bước 3: Lập tích các thừa số nguyên tố chung đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ước chung lớn nhất (UCLN) phải tìm.

Để tìm bội chung nhỏ nhất, bài toán sẽ ba bước giải tương tự với tìm ước chung lớn nhất:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số cần tìm bội chung ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số nguyên tố chung và riêng đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là bội chung nhỏ nhất (UCLN) phải tìm.

Để làm tốt dạng bài tập này, các bạn cần rèn luyện nhiều bài tập. Hãy tham khảo tài liệu bên dưới để có thêm nhiều bài tập rèn luyện về Ước và Bội.

Tải tài liệu miễn phí ở đây
Có thể bạn quan tâm:  Các phép tính liên quan về lũy thừa với số mũ tự nhiên

Sưu tầm: Thu Hoài

Để lại Lời nhắn