Tóm tắt kiến thức lịch sử lớp 12 đầy đủ, thông minh nhất

Lịch sử được đánh giá là môn học khá khó vì kiến thức vô cùng rộng. Lịch sử lớp 12 cũng đang được rất nhiều học sinh yêu thích và quan tâm trong kỳ thi sắp tới. Và để tiết kiệm thời gian và ôn thi hiệu quả cần có phương pháp hay cách học tối ưu nhất. Tóm tắt kiến thức lịch sử lớp 12 sẽ giúp bạn dễ nhớ, nhớ lâu thâu tóm toàn bộ nội dung.

Tóm tắt kiến thức lịch sử lớp 12

  • Đầu tiên là các  phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến 1925. Đây là giai đoạn Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước và có những thành quả to lớn.
  • Tiếp theo là phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930.
  • Tháng 2 năm 1925 thành lập Cộng Sản đoàn.
  • Đến tháng 2 năm 1930 chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua.

Tham khảo thêm bài viết trắc nghiệm lịch sử lớp 12 có đáp án theo từng bài

  • Các phong trào cách mạng từ năm 1930 đến năm 1935
  • Với phong trào dân chủ diễn ra trong 4 năm, từ năm 1936 đến năm 1939
  • Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 từ năm 1939 đến 1945. Là mốc thời gian quan trọng của các phong trào dẫn tới Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. 

Để lựa chọn đúng các đáp án thì cần nắm rõ các mốc thời gian là vô cùng quan trọng. Trên đây là tổng hợp kiến thức lịch sử lớp 12 để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

Có thể bạn quan tâm:  Đề thi học kỳ 2 Lịch sử 12 – Tổng hợp đề trên cả nước

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn