Cách mạng tư sản Pháp hoàn cảnh và ý nghĩa

Cách mạng tư sản Pháp là một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước Pháp. Chúng diễn ra từ năm 1789 đến 1799, khi lực lượng dân chủ và cộng đồng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên...
phân tích “Đây thôn Vĩ Dạ”

Cách mạng tháng 8-1945 mốc son lịch sử Việt

Cách mạng tháng 8 - 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoăt vĩ đại của dân tộc. Nhân dân ta từ nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, chủ vận mệnh của...
Con lắc đơn

Chiến tranh đặc biệt là gì? Do ai khởi xướng?

Để trả lời hai câu hỏi trên, mời các bạn tìm hiểu qua phần nội dung cụ thể dưới đây. Khái niệm Đứng trước những thất bại thảm hại sau cuộc "Đồng khởi" (1959-1960). Mỹ không muốn phải tiếp tục...
Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ hơn cốc thủy tinh mỏng?

Nêu những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

Tổ chức Liên Hợp Quốc ra đời chính là bước ngoặt to lớn của hoạt động chính trị trên thế giới. Trong suốt 60 năm qua lần đầu tiên các quốc gia có một diễn đàn ngoại giao như vậy....
phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này là gì?

Tại hội nghị Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua những nội dung quan trọng dưới đây: Xác định rõ phương thức hoạt động, chiến lược của cách mạng Việt Nam. Cụ thể là người dân...
Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ hơn cốc thủy tinh mỏng?

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975).

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đây là chiến thắng tiếp theo sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Góp phần giải phóng...
Write about your favourite film

Trình bày nội dung và phân tích ý nghĩa của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941)

Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có ý nghĩa quan trọng. Tại Hội nghị, có sự ra đời của Mặt trận Việt Minh. Góp phần hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo...
Trắc nghiệm địa 11

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975).

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Đường lối, chính sách lãnh đạo khôn ngoan, nhanh chóng, kịp thời của Đảng và nhà nước. Thực hiện cách mạng xã...
"Đi một ngày đàng học một sàng khôn"

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Đây là cuộc cách mạng lớn đầy tự hào của dân tộc Việt Nam ta. Nguyên nhân thắng lợi: Nhân dân ta có lòng yêu nước sâu sắc. Tất cả đã đứng lên...
"Đi một ngày đàng học một sàng khôn"

Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945) và hệ quả của những quyết định đó.

Hoàn cảnh lịch sử: - Ở giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai (đầu năm 1945) - Với các nước đồng minh xuất hiện nhiều vấn đề cấp bách cần phải xử lý kịp thời. + Đánh...