Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

Lý thuyết về sự nở vì nhiệt của chất lỏng Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy? Đây là một câu hỏi vận dụng thực tế trong sách giáo khoa vật lý lớp 6. Để trả...