bieu-cam-ve-me-van-mau-chon-loc

Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ hơn cốc thủy tinh mỏng?

Trả lời: Trong chương trình Vật lý 6, bài sự nở vì nhiệt của chất rắn, học sinh sẽ được hỏi câu hỏi tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ hơn cốc thủy...

Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

Lý thuyết về sự nở vì nhiệt của chất lỏng Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy? Đây là một câu hỏi vận dụng thực tế trong sách giáo khoa vật lý lớp 6. Để trả...