Diện tích xung quanh hình cầu, diện tích toàn phần, thể tích khối đa diện

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần – Lịch sử lớp 7

Bài viết dưới đây sẽ giúp các em hình dung về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần rõ ràng, cụ thể. Mời các bạn tham khảo để làm bài tốt.  Hoàn cảnh thành lập nhà Trần Nhà Lý...
dàn ý đoạn trao duyên

Đề thi học kỳ 2 Lịch sử 7 – Tổng hợp đề trên cả nước

Tham khảo đề thi học kỳ 2 lịch sử 7 nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức. Đồng thời để chủ động hơn trong việc giải đề cũng như tìm kiếm tư liệu. Sử lớp 7 - Dù...